Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Žij v živých městech s živými památkami

21.9.2009

Návštěvnost některých památkových objektů klesá. Zahraničním ale i domácím návštěvníkům již nestačí prosté prohlídky našich skvostů. Ani zápis na Seznam UNESCO není samospasitelný. Návštěvníci touží především po zážitcích. Proto je třeba prohlídky zatraktivnit, pořádat v památkových objektech různé akce, přizpůsobit dlouhé, historické výklady rodinám s dětmi – možností je celá řada.

Několik řešení lze nalézt v projektu Živá města – živé památky. V polovině prázdnin podala obecně prospěšná společnost Terra nostra – malebný kraj žádost o poskytnutí grantu na financování tohoto projektu z tzv. Integrovaného operačního programu – Národní podpora cestovního ruchu. Finanční prostředky, které jsou v této oblasti intervence rozdělovány, jsou určeny na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.
Žadatel se spojil se sdruženími České dědictví UNESCO a Česká inspirace. Navržené aktivity propojují témata historie, památek, kultury s identifikací lidí s kořeny a historií daných měst přesně v souladu s podtitulem „Žij v živých městech s živými památkami“. Nosnou aktivitou projektu je realizace mobilní artistní roadshow na kterou budou navázány další denní a večerní aktivity a doplňkový program. Celá akce získá v případě podpory svůj název s výstižným podtitulem a výrazným výtvarným stylem. Hlavním tématem show má být inspirace a tvořivost bez hranic. To vše v přímé souvislosti s městy sdružení České dědictví UNESCO a České inspirace. Ať se jedná o architekturu, literaturu, hudbu, výtvarná nebo jiná umění vztahující se k těmto městům. S volnou návazností plánujeme prezentovat i jiné umělce nebo jejich díla pohybující se na těžko definované hranici geniality či čirého podivínství. Ve spolupráci s vhodným uměleckým souborem připravíme vlastní představení „na míru“. Stylově ho chceme zařadit do žánru multimediální performance. Koncepce se bude opírat o moderní tanec s využitím světelné show, velkoplošné projekce a hudby. Variantou je použití moderní technologie motion-capture, která přenáší pohyby tanečníka přímo na plátno. Ty jsou však pomocí digitálních technologií převedeny do pohybu strojů, zvířat a dalších živých a neživých předmětů. Doplňkovým programem mobilní roadshow, kde bude prostor i pro hostování amatérských kapel či například pro autorské čtení na dobrou noc, budou soutěže. Pro děti literární a výtvarná, pro všechny věkové skupiny bude připravena soutěž fotografická. Mezi další doplňkové aktivity bude patřit osvětový pořad pro školy, putovní výstava a akce s názvem Ozvěny festivalů. Cílem poslední jmenované aktivity je přenést jedno festivalové představení známých festivalů do jiného města – nejlépe do památky UNESCO či dalších památkových objektů. Princip se pokusím vysvětlit na jednoduchém příkladu tradiční akce: “Smetanova Litomyšl tentokrát v Kutné Hoře“. V rámci projektu uspořádáme například v Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře koncert vážné hudby pod hlavičkou Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Tím přispějeme k oživení památky, podpoříme putování za živou kulturou a budeme propagovat zároveň festival Smetanova Litomyšl a město Litomyšl v Kutné Hoře.

Záměrem projektu je novým způsobem nabízet významné památky měst v České republice. Projekt se vyznačuje inovativností jak ve své náplni – nový způsob a charakter propagace a oslovení veřejnosti „buď součástí svého města a jeho památek“ – a jednak inovativností v přístupu – společná a jednotná propagace nejvýznamnějších památek českých měst sdružených ve dvou významných svazcích obcí. Snaží se nekonvenčně, neotřele a nápaditě propagovat jednotlivá historická města a jejich historické unikáty a vytváří tak prostor pro nový směr – vývoj a inovace v pojetí cestovního ruchu jako součásti života měst.

Pokud vás náš připravovaný projekt zaujal, držte prosím palce. Rozhodnutí o přidělení dotace má být vydáno v podzimních měsících. Budeme-li úspěšní, vyjede roadshow na cesty během turistické sezóny 2010.

Dokumenty