Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Výstava In monte Olivety - Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století

28.5.2019

Reprezentativní výstava představuje od 6. června do 8. září 2019 Litomyšl jako významné kulturní a náboženské centrum v době první poloviny 16. století. Prezentována je řada vzácných knih vytištěných v litomyšlské tiskárně, jedné z nejstarších u nás, velký interaktivní model města a také unikátní tiskařský lis.

Litomyšl je po Plzni, Vimperku, Praze a Kutné Hoře pátým městem v Čechách, kde se začaly tisknout knihy. Mezi lety 1503–1505 sem přišel první tiskař Pavel z Meziříčí, později zvaný Olivetský z Olivetu. Své tisky označoval formulací „in monte Oliveti“ (= na hoře Olivetské), odkazující na místo, kde jeho tiskárna působila. Horou Olivetskou je i dnes nazýváno litomyšlské zámecké návrší, a to podle stejnojmenného premonstrátského kláštera, který stál ve středověku v místech zámku.

V první polovině 16. století byla Litomyšl ústředním sídlem jednoty bratrské, nové české reformované církve, která vznikla v Kunvaldu u Žamberka v roce 1458. Nad jednotou i tiskárnou drželi ochrannou ruku Kostkové z Postupic, majitelé Litomyšle sídlící na zdejším hradě. Tiskárna pracovala převážně pro jednotu, vydávala spisy jejích teologů, například Lukáše Pražského a zdejšího bratrského biskupa Jana Augusty, dále díla Jana Husa i aktuální práce německého reformátora Martina Luthera přeložené do češtiny. Produkci doplňovala světská literatura, k níž náležel i cestopis Martina Kabátníka, litomyšlského měšťana, který podnikl cestu do Jeruzaléma a Egypta.

Pro výstavu se podařilo shromáždit jedinečný soubor vzácných tisků a dalších předmětů pocházejících ze sbírek jedenácti českých a jedné německé instituce. Jádrem výstavy jsou litomyšlské tisky, doplněné produkcí dalších českých, německých a polských tiskáren z 16. a 17. století. Prohlédnout si tak můžete mimo jiné i proslulá díla tehdejší typografie, jako například Práva městská od Brikcího z Licka, Šamotulský kancionál nebo Bibli kralickou.

Návštěvnicky velmi atraktivní je velký interaktivní model Litomyšle k roku 1540. Ten představuje jinou Litomyšl, než jak ji známe dnes. Tehdy zde existovala dvě formálně samostatná města, dolní kolem velkého náměstí a horní u hradu Kostků z Postupic. Interaktivní část modelu přibližuje dobový život ve městě, například lázeňství, pivovarnictví, řemesla, opevnění a řadu dalších témat.

Neméně zajímavým a jedinečným artefaktem je plně funkční tiskařský lis, který nese nápis Praelum Pauli, latinsky „lis Pavlův“ ve smyslu Pavla Olivetského, prvního litomyšlského tiskaře. Lis budí pozornost již svojí mohutností a rozměry, vysoký je 2,4 metru. Jeho přestavení veřejnosti se mohlo uskutečnit pouze díky spolupráci s tiskárnou H. R. G. Litomyšl. Více se o tomto pozoruhodném tiskařském lisu dozvíte ve videu https://www.youtube.com/watch?v=-mpEprMN3Ko.

Funkčnost celodřevěného lisu a práce prvních tiskařů v 16. století bude prezentována návštěvníkům výstavy každý víkend, o prázdninách denně ve 14 hodin.

V návaznosti na výstavu muzeum vydalo dvě publikace. První je výše zmíněný cestopis Martina Kabátníka, pojednávající o jeho putování do Jeruzaléma a Egypta v letech 1491–1492. Druhou tiskovinou je drobný průvodce po místech spjatých s dějinami tisku v Litomyšli (viz níže).

Autorem výstavy je Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.), spoluautory Mgr. René Klimeš (Regionální muzeum v Litomyšli) a Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D.

Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli, Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., tiskárna H. R. G. Litomyšl a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

Projekt se uskutečnil s finanční podporou Města Litomyšl. Nad výstavou převzal záštitu Daniel Brýdl, starosta Litomyšle.

DOPROVODNÉ PROGRAMY VÝSTAVY IN MONTE OLIVETI

Otisky duchovního dědictví

červen a září: sobota a neděle – 14.00
červenec a srpen: denně mimo pondělí – 14.00
/ Regionální muzeum v Litomyšli

Tiskařský lis v provozu na výstavě In monte Oliveti!
ukázka způsobu tisku v 16. století
prezentace práce prvních tiskařů na funkčním celodřevěném tiskařském lisu

6. a 7. června / Zámecký pivovar
Knižní kultura české reformace
vědecká konference, přednášky jsou přístupné i veřejnosti, program na http://www.hiu.cas.cz/cs/konference-a-kolokvia.ep/

7. června – 19.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 
Večer chval s kapelou Timothy
koncert slovenské worshipové kapely

9. června – 16.00 / Školamyšl, B. Němcové 150
Ekumenická bohoslužba na dvorku – Svatodušní neděle ve Školamyšli
hostem bude Filip Keller ze Svitav (ČCE)

11. června – 18.00 / Nový kostel v Litomyšli
Rozhovor o parafrázi textu a vydávání křesťanské literatury, specificky textu Bible
Alexandr Flek a Daniel Raus, překladatelé, básníci a vydavatelé

22. června – 14.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
Komentovaná prohlídka výstavy In monte Oliveti
provází autor výstavy Mgr. Jiří Just, Th.D.

5. července – 19.30 / Toulovcovo náměstí
Koncert Pavla Helana
vlídný písničkář, jehož některé texty jsou inspirovány čtením Bible

6. července / tiskárna H. R. G. Litomyšl, Svitavská 1203
Exkurze v Muzeu tisku firmy H. R. G. (www.muzeumtisku.cz)
max. 10 návštěvníků na jednu prohlídku v časech 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00 hod.
nutné rezervovat předem emailem na pokladna@rml.cz či telefonicky na 461 615 287
vstupné zdarma při předložení vstupenky na výstavu In monte Oliveti, jinak 60 Kč/osoba

14. srpna – 19.00 / Nový kostel v Litomyšli
Přednáška o situaci nekatolíků v době baroka ve východních Čechách
přednáší PhDr. Ladislav Nekvapil (Litomyšlské dny barokní tradice) 

17. srpna – 17.00 / kostel Povýšení sv. Kříže
Koncert smíšeného dětského sboru Effatha
bratrské písně a dramatizace zaměřená na historii Českých bratří

20. srpna – 19.00 / Nový kostel v Litomyšli
Jan Jílek - krejčí, který chodil s Bohem
úryvky ze zachovaného životopisu barokního křesťana v Litomyšli

24. srpna – 14.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
Komentovaná prohlídka výstavy In monte Oliveti
provází autor výstavy Mgr. Jiří Just, Th.D.

31. srpna / Tiskárna H. R. G. Litomyšl, Svitavská 1203
Exkurze v Muzeu tisku (www.muzeumtisku.cz)
max. 10 návštěvníků na jednu prohlídku v časech 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00 hod.
nutné rezervovat předem emailem na pokladna@rml.cz či telefonicky na 461 615 287
vstupné zdarma při předložení vstupenky na výstavu In monte Oliveti, jinak 60 Kč/osoba

7. září – 19.00 / kostel Rozeslání svatých apoštolů, Toulovcovo náměstí
Hudba v labyrintu času
hraje soubor Musica per gaudium

8. září – dopoledne / litomyšlské kostely a sbory
Bohoslužby a mše v kostelech a sborech Litomyšle

8. září – 16.00 / Zámecký pivovar
Ekumenická bohoslužba na dvorku EŠC
hostem bude Miloš Kolovratník, římskokatolický farář z České Třebové

Změna programu vyhrazena.
Vstup volný.

Akce pořádá Církev bratrská Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., tiskárna H. R. G. Litomyšl a město Litomyšl.

 

 

Dokumenty