Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Pravidla soutěže "Česká inspirace – města plná života!" - 2021

Soutěž „Česká inspirace – města plná života!“

Do soutěže o skvělé víkendové pobyty v osmi z nejkrásnějších českých měst se může zapojit každý! Stačí, když na webových stránkách www.ceskainspirace.cz správně vyplníte kvíz a zařadíte se do slosování o ceny, jejichž vylosování proběhne při příležitosti veletrhu Holiday World v únoru 2022.

Pravidla „Česká inspirace – města plná života!“

I. Organizátor soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 6. 2021 do 31. 1. 2022. Organizátorem soutěže je DSO Česká inspirace, IČ: 60085126, se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 408, PSČ: 502 00 (dále jen organizátor).

II. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky. Účastníci soutěže mladší 18 let mohou čerpat výhry pouze za doprovodu osob, které dosáhly plnoletosti.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách DSO Česká inspirace www.ceskainspirace.cz.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Pravidel soutěže, která na webových stránkách www.ceskainspirace.cz vyplní do 31. 1. 2022 kvíz o městech České inspirace.

Pravidla soutěže

Soutěžící vyplní kvíz umístěný na webových stránkách. V nabídce jsou vždy tři možné odpovědi, z nichž je však pouze jedna správná. Po vyplnění kvízu musí soutěžící zadat do systému ještě své jméno a email (povinné údaje) a nepovinně může zadat i telefonní kontakt. Pokud soutěžící správně zodpověděl kvízové otázky a zadal výše uvedené údaje do systému, přijde mu emailem potvrzenka o zařazení do soutěže. Pokud zodpoví otázky chybně, či nesprávně vyplní povinné údaje, objeví se chybové hlášení a systém mu neumožní registraci do soutěže, dokud neopraví zjištěné nedostatky. Systém však nebude avizovat, která konkrétní otázka, či položka byla vyplněna chybně.

Výhry

Účastníci soutěže budou zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z osmi cen. Cenami mohou být např. poukazy na víkendové pobyty ve městech České inspirace, vstupenky na kulturní akce v jednotlivých městech a další.

Seznam výher:

  • Noc pro dvě osoby na hradě Svojanov u Poličky
  • Výpravná publikace Litomyšl – Zámecké návrší z ediční řady nakladatelství Foibos s překrásnými fotografiemi Jiřího Podrazila. Rodinné vstupné do Rodného bytu Bedřicha Smetany a do Regionálního muzea v Litomyšli.
  • Vyjížďka na koních v Lipkách v Telči
  • volná vstupenka do Domu přírody, Domu Štěpánka Netolického, na věž a do divadla v Třeboni, publikace Třeboň v hodnotě 450 Kč
  • Rodinná vstupenka do nových expozic Vlašského dvora v Kutné Hoře
  • Rodinné vstupné do Muzea fotografie a moderních obrazových médií, Domu gobelínů, Výstavního domu Stará radnice, hvězdárny a planetária + VIP taška s knihou a upomínkovými předměty města Jindřichův Hradec
  • knižní publikace Po stopách hradeckých lvů a propagační materiály města, 2 vstupenky na Bílou věž v Hradci Králové
  • kniha o historických krovech a 4 vstupenky na komentovanou prohlídku historických krovů v Chebu

O výhře bude soutěžící informován organizátorem. V případě, že si výherce nepřevezme výhru osobně, bude mu po sdělení kontaktních údajů zaslána poštou.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry.

IV. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, a to organizátorem, DSO Česká inspirace. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

V. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.ceskainspirace.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.