Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Pravidla soutěže "Česká inspirace – města plná života!" - 2.pololetí 2020

I. Organizátor soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 8. 2020 do 31. 1. 2021. Organizátorem soutěže je DSO Česká inspirace, IČ: 60085126, se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 408, PSČ: 502 00 (dále jen organizátor).

II. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky. Účastníci soutěže mladší 18 let mohou čerpat výhry pouze za doprovodu osob, které dosáhly plnoletosti.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách DSO Česká inspirace www.ceskainspirace.cz.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Pravidel soutěže, která na webových stránkách www.ceskainspirace.cz vyplní do 31. 1. 2021 kvíz o městech České inspirace.

Pravidla soutěže

Soutěžící vyplní kvíz umístěný na webových stránkách. V nabídce jsou vždy tři možné odpovědi, z nichž je však pouze jedna správná. Po vyplnění kvízu musí soutěžící zadat do systému ještě své jméno a email (povinné údaje) a nepovinně může zadat i telefonní kontakt. Pokud soutěžící správně zodpověděl kvízové otázky a zadal výše uvedené údaje do systému, přijde mu emailem potvrzenka o zařazení do soutěže. Pokud zodpoví otázky chybně, či nesprávně vyplní povinné údaje, objeví se chybové hlášení a systém mu neumožní registraci do soutěže, dokud neopraví zjištěné nedostatky. Systém však nebude avizovat, která konkrétní otázka, či položka byla vyplněna chybně.

Výhry

Účastníci soutěže budou zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z osmi cen. Cenami mohou být např. poukazy na víkendové pobyty ve městech České inspirace, vstupenky na kulturní akce v jednotlivých městech a další.

Seznam výher:

  • rodinné vstupné do Domu gobelínů, Muzea fotografie a moderních obrazových médií, Výstavního domu Stará radnice a VIP taška města Jindřichův Hradec s knihou a upomínkovými předměty.
  • volná vstupenka do Domu přírody, Domu Štěpánka Netolického, na věž a do divadla v Třeboni, publikace Třeboň v hodnotě 450 Kč
  • kniha o historických krovech a 4 vstupenky na komentovanou prohlídku historických krovů v Chebu
  • rodinné vstupné na prohlídku městských hradeb v Poličce
  • rodinné vstupné na základní prohlídkovou trasu Státního zámku Litomyšl, dále do zámeckého sklepení, kde vedle soch Olbrama Zoubka zraje na lahvích víno Chateau Litomyšl. Výherce se s celou rodinou podívá i do Regionálního muzea v Litomyšli, do Rodného bytu Bedřicha Smetany a na Andělskou vyhlídku chrámu Nalezení sv. Kříže. A jako bonus obdrží i rodinnou hru Kouzelné putování Českomoravským pomezím.
  • Vstupenky pro dvě osoby na Bílou věž, do Muzea východních Čech a kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové.
  • vstup do Telčského podzemí a na věž sv. Ducha s multimediální expozicí pro celou rodinu
  • rodinné vstupné na prohlídku Vlašského dvora v Kutné Hoře a replika Pražského groše na památku

O výhře bude soutěžící informován organizátorem. V případě, že si výherce nepřevezme výhru osobně, bude mu po sdělení kontaktních údajů zaslána poštou.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry.

IV. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, a to organizátorem, DSO Česká inspirace. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

V. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.ceskainspirace.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.