Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Pravidla soutěže "Česká inspirace – města plná života!" - 1.pololetí 2020

I. Organizátor soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 2. do 30. 6. 2020. Organizátorem soutěže je DSO Česká inspirace, IČ: 60085126, se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 408, PSČ: 502 00 (dále jen organizátor).

II. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky. Účastníci soutěže mladší 18 let mohou čerpat výhry pouze za doprovodu osob, které dosáhly plnoletosti.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách DSO Česká inspirace www.ceskainspirace.cz.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Pravidel soutěže, která na webových stránkách www.ceskainspirace.cz vyplní do 30. 6. 2020 kvíz o městech České inspirace.

Pravidla soutěže

Soutěžící vyplní kvíz umístěný na webových stránkách. V nabídce jsou vždy tři možné odpovědi, z nichž je však pouze jedna správná. Po vyplnění kvízu musí soutěžící zadat do systému ještě své jméno a email (povinné údaje) a nepovinně může zadat i telefonní kontakt. Pokud soutěžící správně zodpověděl kvízové otázky a zadal výše uvedené údaje do systému, přijde mu emailem potvrzenka o zařazení do soutěže. Pokud zodpoví otázky chybně, či nesprávně vyplní povinné údaje, objeví se chybové hlášení a systém mu neumožní registraci do soutěže, dokud neopraví zjištěné nedostatky. Systém však nebude avizovat, která konkrétní otázka, či položka byla vyplněna chybně.

Výhry

Účastníci soutěže budou zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z osmi cen. Cenami mohou být např. poukazy na víkendové pobyty ve městech České inspirace, vstupenky na kulturní akce v jednotlivých městech a další.

Seznam výher:

  • víkendový pobyt v Evropském školicím centru v zámeckém pivovaru – památce UNESCO - v Litomyšli    
  • 2 vstupenky na Bílou věž, upomínkové předměty a publikace o Hradci Králové
  • rodinné vstupné na sezónu 2020 do výstavního domu Stará radnice, Muzea fotografie a moderních obrazových médií, Domu gobelínů a VIP taška s upomínkovými předměty města Jindřichův Hradec
  • dvě vstupenky na program v Klášteře sv. Voršily Kutnohorského léta v období červenec – srpen 2020
  • rodinné vstupné do Telčského podzemí a na věž svatého Ducha na sezónu 2020
  • kniha Martinů obrázky kreslící - kniha plná kreseb ze života hudebního skladatele a rodáka Poličky Bohuslava Martinů
  • volná vstupenka pro 4 osoby do městských objektů v Třeboni – Dům přírody Třeboňska, Dům Štěpánka Netolického, Galerie buddhistického umění, Radniční věž, prohlídka Divadla J. K. Tyla.
  • 4 vstupenky v ceně 600 Kč na prohlídku historických krovů „Pod střechami chebských domů“, VIP taška s propagačními materiály a upomínkovými předměty města.

O výhře bude soutěžící informován organizátorem. V případě, že si výherce nepřevezme výhru osobně, bude mu po sdělení kontaktních údajů zaslána poštou.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry.

IV. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, a to organizátorem, DSO Česká inspirace. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

V. Závěrečná ustanovení

Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.