Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Letošní ArchiMyšl na téma veřejné prostory

24.9.2015

Páteční „narozeninová“ oslava
Letošní ArchiMyšl zahájíme na terasách regionálního muzea vernisáží výstavy „Architekti Václav Babka, Radko Květ, Zdeněk Sendler. 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli“. Netradiční výstava představí tvorbu tří brněnských architektů, kteří zanechali nesmazatelnou stopu i v Litomyšli. „Trio Babka, Květ a Sendler realizovalo – ať samostatně či společně – celou řadu zajímavých projektů, které dokazují, že úspěch litomyšlských Klášterních zahrad není náhodný“, dodává k výstavě ředitel muzea René Klimeš. Po zhlédnutí výstavy se již přesuneme za samotným oslavencem. V Klášterních zahradách nás čeká koncert Ivana Hlase a Norbi Kovacse. Ve smyčce si zde připomeneme to, jak Klášterní zahrady vypadaly před rekonstrukcí. Premiéru bude mít i střihový spot „15 let Klášterních zahrad v pěti minutách“.

Sobotní program - pro každého něco
V sobotu dopoledne můžete vyrazit s architektem Zdeňkem Sendlerem na komentovanou procházku po zelených plochách v Litomyšli. Startujeme v 10 hodin v Klášterních zahradách. Ani letos nebude chybět oblíbená komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury v Litomyšli. Tentokrát vám bude průvodcem městská architektka Zdeňka Vydrová a nepřijdete ani o malou svačinku, která je v ceně jízdenky (80 Kč). Z kapacitních důvodů doporučujeme registraci v IC předem.

Od 14 hodin je v zámeckém pivovaru naplánováno ukončení výstavy studentských návrhů a beseda nad výstupy Letní školy architektury. Téma letní školy je Litomyšl bez průtahu. Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s náměty na kultivaci silnice I/35 a jejího blízkého okolí tak, jak je navrhuje asi 50 studentů architektury pod vedením renomovaných českých architektů. Besedu povede Petr Volf, mimo jiné autor knihy Litomyšl – renesanční město moderní architektury, ale také autor projektu „Místa architektonického vz(d)oru – česká architektura mimo centra 1990 – 2013“.

V 17 hodin budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si interiér nové přístavby piaristické koleje. V tzv. Nové městské síni i v budoucí universitní knihovně bude instalována výstava k projektu Místa architektonického vz(d)oru. Výstava putuje po České republice s velmi kladnými ohlasy. Na 110 panelech návštěvník uvidí realizace ve městech do 20 tisíc obyvatel. Není bez zajímavosti, že Litomyšl je zde zastoupena hned osmi realizacemi. Které to jsou? Přijďte se podívat.           

Na pivo s architekty aneb město dělají také veřejné prostory a zeleň   
V sobotu od 18 hodin vás opět zveme na pivo s architekty. Hlavním tématem besedy, kterou bude moderovat Pavlína Kvapilová, budou veřejné prostory a zeleň. Toto téma souvisí nejen s 15. výročím otevření Klášterních zahrad, ale také např. s probíhající revitalizací Vodních valů, Jindrovi zahrady či prostranství na zámeckém návrší. Beseda bude spojena také s uvedením architekta Zdeňka Sendlera do funkce „městského zahradníka“, který by měl v budoucnu radit vedení města v oblasti péče o zeleň ve městě.     

Lehce vzpomínkový večer na Láďu Horáčka
Majitel nakladatelství Paseka a Portmonea – Musea Josefa Váchala byl s Litomyšlí velmi úzce spjatý již od revoluce. Ve všech knihách, které v nakladatelství vycházejí, jsou dvě sídla – Praha a Litomyšl. Láďa Horáček již před časem vyjádřil přání uložit devatenáct svazků Velkých dějin v Praze i v Litomyšli, zde konkrétně v regionálním muzeu. Velké dějiny zemí Koruny české jsou prvním dokončeným projektem vydání kompletních dějin našich zemí. Navazují na nedokončené dílo Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera. Čtenáři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku mají poprvé možnost seznámit se s historií našich zemí v celkem devatenácti knihách jedné ucelené edice. V sobotu 3. října ve 20 hodin budou Velké dějiny slavnostně uloženy v regionálním muzeu. Málokdo ví, že Láďa Horáček byl také na startu Litomyšlského zázraku. Přivedl totiž do Litomyšle krátce po Sametové revoluci architekta Mikuláše Hulce, který velmi zdařile restauroval pozůstatek hradebního opevnění - Červenou věž. Nejenom o tom si budeme od 21 hodin vypravovat v zámecké jízdárně. Součástí večera bude i projekce slavného Krvavého románu, občerstvení zajištěno.  

Neděle především ve znamení komentovaných prohlídek
Speciální prohlídky po Klášterních zahradách budou provádět v neděli v 10, 11 a ve 14 hodin studenti Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. „Naši žáci vysvětlí návštěvníkům kompozici zahrady, princip obnovy před patnácti lety i úpravy v posledních letech,“ slibuje učitel Aleš Papáček a dodává: “Dále se zájemci o prohlídky dozví více o jednotlivých prvcích v zahradě včetně jejich proměnlivosti během ročních období.“ 

Architektonické prohlídky Od pískovce k laminátu můžete zažít v sobotu od 11 a 15 hodin a v neděli od 13 hodin. Hlavním tématem je vztah soudobé architektury a historické zástavby na zámeckém návrší. „Prohlídky startují v chrámu Nalezení sv. Kříže,“ láká Petra Jiráňová z příspěvkové organizace Zámecké návrší a pokračuje: “Vyzkoušet si můžete i modelové hodiny tzv. Školy na zámku. Pro děti od 11 let a jejich rodiče je určený modul Architektura renesance a baroka z jiné perspektivy (neděle, od 10 hodin, zámecký pivovar). Tento výtvarný program provede děti po zámeckém návrší, kde budou poučeny o základních rozdílech mezi barokní a renesanční architekturou. V praktické části programu se děti zkusí vžít do role renesančního stavitele a jeho logiky uvažování nad prostorem a vyzkouší si nakreslit reálný prostor pomocí jedno-úběžníkové perspektivy.“ A to stále není vše. „Pro studenty středních škol a širokou veřejnost je určen modul Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy (neděle, od 15 hodin, piaristický kostel),“ pokračuje Petra Jiráňová a vysvětluje: “Tato vzorová hodina se koná na terase v mezivěží piaristického kostela a dozvíte se zde více o stavebním a urbanistickém vývoji Litomyšle, o tom, zda i dřívější stavebníci preferovali tvorbu architektů velkých jmen jako dnes či se spokojili se spíše provinční produkcí místních stavitelů, ale i to, jak se v průběhu času formovaly jednotlivé městské části Litomyšle.“ S ohledem na omezenou kapacitu Školy na zámku prosíme o rezervaci předem na info@skolanazamku.cz.

Premiéra dokumentu zlatou tečkou letošní ArchiMyšle
Na nedělní osmnáctou hodinu je naplánována premiéra filmového dokumentu s názvem Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže: Záchrana a restaurování interiéru. Chrám patří k nejvýznamnějším barokním památkám Pardubického kraje. Byl však dlouhá léta veřejnosti nepřístupný. V letech 2011-2015 provedlo město Litomyšl díky prostředkům z Integrovaného operačního programu komplexní obnovu kostela. Součástí byla i nejrozsáhlejší akce restaurování historického interiérového vybavení v Pardubickém kraji. Kostel je v majetku státu a byl ve správě Národního památkového ústavu, která také významnou měrou podílel na obnově kostela. Po dobu udržitelnosti projektu bude chrám spravovat město Litomyšl prostřednictvím příspěvkové organizace Zámecké návrší.  Unikátní dokument, financovaný Národním památkovým ústavem, zachycuje restaurátorské práce na mobiliáři kostela a procesy v restaurátorských dílnách. Premiéra filmu se odehraje za přítomnosti tvůrce filmu, Petra Horáka, odborníků a restaurátorů. Zájemci si budou moci zakoupit i DVD s filmem.             
Věříme, že i tentokrát si jednotlivé akce v rámci ArchiMyšle najdou své publikum a budou zajímavé nejen pro Litomyšlany, ale i pro mladé architekty, studenty architektury či designu a další zájemce o tento druh umění z celé republiky.

Sledujte aktuality z příprav oslavy Světového dne architektury také na facebooku.

Dokumenty