Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Třeboň

turistické zajímavosti

Souřadnice: 
 
 
Atraktivní doprava (vláček, lanovka, vyhlídková plavba) Atraktivní doprava (vláček, lanovka, vyhlídková plavba).
Církevní památky Církevní památky.
Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze.
Hrady a zámky Hrady a zámky.
Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky.
Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy.
Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny.
Národní přírodní památky a rezervace Národní přírodní památky a rezervace.
Naučné stezky Naučné stezky.
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace.
Památné stromy a skupiny stromů Památné stromy a skupiny stromů.
Branská dubina. Branská dubina Je to největší skupina dubů na Třeboňsku, dendrologicky velmi významné území. Jedna z mála takových koncentrací mohutných a starých dubů u nás. V minulosti tohle místo sloužilo jako bažantnice. Adresa: Branná Dub u Dolního Zlatníka - památný strom. Dub u Dolního Zlatníka - památný strom Dub letní jehož věk se odhaduje na 200 let. Strom má rovný kmen, který vrůstá do hráze. Dub se těší dobrému zdraví. Adresa: Třeboň Dub u Pekelné brány. Dub u Pekelné brány Dub letní rostoucí uprostřed louky mezi Zlatou a Podřezanskou stokou. Velmi zachovalý solitérní dub, se zřetelnými kořenovými náběhy. V kmeni stromu je prokázaný výskyt chráněného brouka tesaříka obrovského... Adresa: Třeboň Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom. Dub u rybníka Velké Stavidlo - památný strom Dub letní jehož stáří se odhaduje na 300 let. Jeho kmen je dutý. Na stromě byl zaznamenán výskyt tesaříka obrovského, což je zvláště chráněný druh hmyzu. Adresa: Třeboň Dub u Starého Vdovce 1 - památný strom. Dub u Starého Vdovce 1 - památný strom Adresa: Třeboň Dub u Vrchů. Dub u Vrchů Dub letní jehož velká válcovitá koruna je již vidět z dálky. Strom má mohutný kmen a těší se dobrému zdraví. Tvarem své koruny a mohutností kmene se strom řadí mezi místní krajinné dominanty. Adresa: Třeboň Duby na hrázi Humlenského rybníka. Duby na hrázi Humlenského rybníka Kolem 17 velkých dubů letních (obvody 4 - 5 m) na hrázi Humlenského rybníka. Nejmohutnější z nich je již v bídném stavu, v kmeni má puklinu a olámané větvě. Adresa: Třeboň Duby pod sádkami Dub letní s obvodem kmene 529 cm. Strom je skoro 30 m vysoký a jeví se být zdravý. Další o něco menší dub bizarního vzhledu roste nedaleko (na protějším břehu Zlaté stoky). Má nakloněný dutý kmen, jeho... Adresa: Třeboň Duby u Novořecké Bašty. Duby u Novořecké Bašty Čtyři duby letní, největší z nich má obvod 623 cm. Zbývající tři mají obvody kmene 487 cm, 433 cm, 454 cm. Adresa: Třeboň Duby u Zlaté stoky. Duby u Zlaté stoky Dvojice velkých dubů letních na pravém břehu Zlaté stoky. První jihovýchodní strom má obvod kmene 564 cm. Druhý severozápadní je mohutnější a má obvod kmene 599 cm. Adresa: Třeboň Hloh u Tylova domku. Hloh u Tylova domku Hloh jednosemenný patřící mezi 3 památné chráněné hlohy u nás. Ten třeboňský je z nich nejmohutnější. Obvod jeho kmene je 248 cm, je 7,5 m vysoký a jeho stáří se odhaduje na 200 let. Adresa: Třeboň Hráz Opatovického rybníka. Hráz Opatovického rybníka Na hrázi roste přes 400 dubů letních, ale asi pouze 13 z nich je mohutnějších (obvod kmene kolem 5 m). Největší je dutý dub, jehož kmen má obvod 627 cm. Na stromě je prokázaný výskyt chráněného tesaříka... Adresa: Třeboň Jalovce na Mšálech Skupina jalovců obecných na poloostrově mezi rybníky Svatojánský a Kaňov. Dříve bylo území rezervací. V důsledku nedostatečné péče místo zarostlo a rezervace byla zrušena. Adresa: Třeboň Jilm u Hradecké brány - památný strom. Jilm u Hradecké brány - památný strom Jilm habrolistý rostoucí v Dukelské ulici. Strom má velkou korunu a těší se dobrému zdraví. Jeho stáří se odhaduje na 150 let. Jilm je od roku 2003 státem chráněný. Obvod jeho kmene je 382 cm. Strom je... Adresa: Třeboň Jinan dvoulaločný V současnosti největší třeboňský jinan dvoulaločný, roste naproti autobusovému nádraží. Obvod kmene stromu je 165 cm a je 15 m vysoký. Adresa: Třeboň Komenského sady. Komenského sady Městský park kde roste několik cenných dřevin: javor stříbrný, vrby bílé (jedna z nich patří k nejmohutnějším stromům v Třeboni), duby zimní a letní. R. 2004 proběhla rekonstrukce sadů a bylo vysázeno... Adresa: Třeboň Krčínův dub - památný strom Adresa: Třeboň Krčínův Dub na Hradečku. Krčínův Dub na Hradečku Dub letní na hrázi bývalého rybníka Hradeček. Na stromě byl prokázán výskyt chráněného tesaříka obrovského. Dub je 20 m vysoký a obvod jeho kmene je 619 cm. Adresa: Třeboň Lípa u Opatovického mlýna - památný strom. Lípa u Opatovického mlýna - památný strom Lípa rostoucí 50 m východně od Opatovického mlýna. Strom má bohatou korunu. Obvod kmene stromu je 596 cm a je 29 m vysoký. Stáří lípy je odhadováno na 200 let. Strom je chráněný státem. Adresa: Třeboň Park u Schwarzenberské hrobky. Park u Schwarzenberské hrobky Kruhový park na jižním břehu rybníka Svět, který je zajímavý jak krajinotvorně, tak i z hlediska botanického. Nejmohutnější stromem parku je dub letní uprostřed louky v severní části parku. Je 28 m vysoký... Adresa: Třeboň Prales na Nové řece Prales mezi Novou řekou a Novořeckou hrází. Vyskytují se zde zejména duby letní (až 5 m silné), lípy atd. Řada z nich je ale polámaná a již ve stádiu rozkladu. Velmi cenný je zde žijící hmyz, ptáci a další... Adresa: Třeboň Prales na Staré řece Velmi starý prales v národní přírodní rezervaci Stará řeka (mezi samotami U Bouckých a U Dušáků). Mezi říčními rameny se tu vytvořilo několik ostrovů, mezi kterými je možné přejít jen po kmenech padlých... Adresa: Třeboň Třeboň - zámecký park. Třeboň - zámecký park Zámecký park tvoří vzrostlé stromy - duby, lípy, javory, ale také bříza a habr. Mezi nejvýznamnější patří např. trojkmenný buk a dvojkmenný platan. Adresa: Třeboň Vršské doubí - památná skupina stromů. Vršské doubí - památná skupina stromů Skupina dubů letních v loukách u břehu Opatovického rybníka, nedaleko bývalého dvora Vrchy. Duby zde rostou ve dvou skupinách - v jižní osm, v severní sedm. Většina z nich se těší dobrému zdravotnímu stavu... Adresa: Třeboň
Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa.
Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky.
Technické památky Technické památky.
Turistické atrakce Turistické atrakce.
Akvárium Krčínův dům. Akvárium Krčínův dům Dům patřil Jakubu Krčínovi z Jelčan, rožmberskému regentu. Tuto skutečnost připomíná pamětní deska. Adresa: Třeboň Budějovická brána. Budějovická brána Brána střežící západní okraj města. Je postavená podle návrhu Dominika Comety a Jana Lukana. Nahradila zazděnou Břilickou bránu vedle zámku. R. 1819 byla přestavěna do dnešní podoby. Stavba je bohatě vyzdobená... Adresa: Třeboň Hradecká brána. Hradecká brána Brána střežící východní část města, její jádro pochází z let 1525 - 1527. Po několika požárech byla přestavěna a dnešní podobu dostala r. 1875. Je nejmladší z třeboňských vstupních bran. Adresa: Třeboň Novohradská brána. Novohradská brána Brána postavená v 1. polovině 16. století. Vjezd je ve tvaru gotického lomeného oblouku. Adresa: Novohradská brána, Třeboň Svinenská brána. Svinenská brána Nejstarší třeboňská brána s obloučkovými štíty a sgrafitovou výzdobou severního průčelí a valené klenby. Byla postavena v 1. polovině 16. století, je dvojitá a dvoupatrová. Adresa: Třeboň Třeboň - zámek. Třeboň - zámek Na místě gotické tvrze vznikl v 16. století renesanční zámek, jehož majiteli byli Rožmberkové a později Schwarzenbergové. Rozsáhlý archív písemností obou rodů představuje významný zdroj pramenů dokumentujících... Adresa: Zámek 115, Třeboň Třeboň - středověké opevnění. Třeboň - středověké opevnění První městské opevnění vznikalo v polovině 14. století. Ve 30. letech 16. století bylo rozšířeno o vnější pás hradeb s baštami, který zůstal i se vstupními branami zachován dodnes. Adresa: Třeboň
Zoologické a botanické zahrady, arboreta, jeskyně Zoologické a botanické zahrady, arboreta, jeskyně.
Židovské památky Židovské památky.