Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyMoravskoslezskoČeské BudějoviceUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Pravidla soutěže "Česká inspirace – města plná života!" - 2.pololetí 2015

I. Organizátor soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 13. 6. 2015 do 31. 1. 2016. Organizátorem soutěže je DSO Česká inspirace, IČ: 60085126, se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 408, PSČ: 502 00 (dále jen organizátor).

II. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky. Účastníci soutěže mladší 18 let mohou čerpat výhry pouze za doprovodu osob, které dosáhly plnoletosti.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách DSO Česká inspirace www.ceskainspirace.cz.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Pravidel soutěže, která na webových stránkách www.ceskainspirace.cz vyplní do 31. 1. 2016 kvíz o městech České inspirace.

Pravidla soutěže

Soutěžící vyplní kvíz umístěný na webových stránkách. V nabídce jsou vždy tři možné odpovědi, z nichž je však pouze jedna správná. Po vyplnění kvízu musí soutěžící zadat do systému ještě své jméno a email (povinné údaje) a nepovinně může zadat i telefonní kontakt. Pokud soutěžící správně zodpověděl kvízové otázky a zadal výše uvedené údaje do systému, přijde mu emailem potvrzenka o zařazení do soutěže. Pokud zodpoví otázky chybně, či nesprávně vyplní povinné údaje, objeví se chybové hlášení a systém mu neumožní registraci do soutěže, dokud neopraví zjištěné nedostatky. Systém však nebude avizovat, která konkrétní otázka, či položka byla vyplněna chybně.

Výhry

Účastníci soutěže budou zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z osmi cen. Cenami jsou poukazy na víkendové pobyty ve městech České inspirace a vstupenky na kulturní akce v jednotlivých městech.

Víkendovým pobytem je myšleno ubytování pro dvě osoby na jednu noc. 

Seznam výher:

  • Rodinné vstupné do Regionálního muzea v Litomyšli, které bylo oceněno prvním místem v soutěži Gloria musaealis 2014 (kategorie Nejlepší muzejní počin roku 2014) a do Rodného bytu Bedřicha Smetany.
  • Poukázka na novou lázeňskou proceduru v Bertiných lázních Třeboňský slatinný rasul pro dvě osoby.
  • 2 vstupenky na Bílou věž a 2 lodní lístky na plavbu parníčkem po Labi v Hradci Králové
  • 4 volňásky na Královské stříbření Kutné Hory.
  • Rodinné vstupné do Telčského podzemí.
  • Poukázka pro dvě osoby do lanového centra na Big Swing v Chebu - obří tandemová houpačka.
  • Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) do Plaveckého bazénu v Poličce (na 2 hodiny), popřípadě rodinné vstupné na jeden den návštěvy poličského koupaliště v letních měsících
  • VIP taška Města Jindřichův Hradec s upomínkovými předměty, rodinné vstupné do Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií.

O výhře bude soutěžící informován organizátorem. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne v rámci veletrhu Holiday World v Praze (18. – 21. 2. 2016). Výherci budou informováni o své výhře předem e-mailem tak, aby se mohli zúčastnit slavnostního předání cen.  

V případě, že výherce výhru nepřevezme na slavnostním vyhlášení, bude mu po sdělení kontaktních údajů zaslána poštou.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry.

IV. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, a to organizátorem, DSO Česká inspirace. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

V. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.ceskainspirace.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.