Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Pravidla soutěže "Česká inspirace – města plná života!" - 2.pololetí 2012

I. Organizátor soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 13. 7. 2012 do 31. 1. 2013. Organizátorem soutěže je DSO Česká inspirace, IČ: 60085126, se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 408, PSČ: 502 00 (dále jen organizátor).

II. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky. Účastníci soutěže mladší 18 let mohou čerpat výhry pouze za doprovodu osob, které dosáhly plnoletosti.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách DSO Česká inspirace www.ceskainspirace.cz.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Pravidel soutěže, která na webových stránkách www.ceskainspirace.cz vyplní do 31. 1. 2013 kvíz o městech České inspirace.

Pravidla soutěže

Soutěžící vyplní kvíz umístěný na webových stránkách. V nabídce jsou vždy tři možné odpovědi, z nichž je však pouze jedna správná. Po vyplnění kvízu musí soutěžící zadat do systému ještě své jméno a email (povinné údaje) a nepovinně může zadat i telefonní kontakt. Pokud soutěžící správně zodpověděl kvízové otázky a zadal výše uvedené údaje do systému, přijde mu emailem potvrzenka o zařazení do soutěže. Pokud zodpoví otázky chybně, či nesprávně vyplní povinné údaje, objeví se chybové hlášení a systém mu neumožní registraci do soutěže, dokud neopraví zjištěné nedostatky. Systém však nebude avizovat, která konkrétní otázka, či položka byla vyplněna chybně.

Výhry

Účastníci soutěže budou zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z osmi cen. Cenami jsou poukazy na víkendové pobyty ve městech České inspirace a vstupenky na kulturní akce v jednotlivých městech.

Víkendovým pobytem je myšleno ubytování pro dvě osoby na jednu noc.  

Seznam výher:

  • Víkendový pobyt v Chebu, tzn. 1 noc pro dvě osoby dle výběru v turistickém informačním centru.
  • Zážitkový vyhlídkový let pro dvě osoby jednomotorovým letadlem nad Kutnou Horou. Let se uskuteční ve spolupráci s Aeroklubem Zbraslavice u Kutné Hory (www.lkzb.cz).
  • Golfový kurz pro 2 osoby na Šiškově mlýně u Telče.
  • Poukaz na konzumaci v celkové hodnotě 1000 Kč v restauraci Bohém, která je součástí čtyřhvězdičkového designového hotelu Aplaus a dva volňásky do zámeckého sklepení, kde v expozici soch Olbrama Zoubka zraje na lahvích výborné víno Chateau Litomyšl.   
  • Celodenní rodinná vstupenka do Rodinného zábavního parku Tongo v Hradci Králové opravňuje k jednorázovému vstupu obou rodičů a neomezeného počtu vlastních dětí ve dnech od so –ne. (www.tongohradec.cz).
  • Rodinné vstupné pro 4 osoby do expozice „Jak se žilo na věži“ v Poličce. Prožijete zajímavé chvíle na věži kostela sv. Jakuba s příběhy, které vypráví historická postava, sestra slavného skladatele Marie.
  • Dvě vstupenky na prohlídku Domu gobelínů v Jindřichově Hradci s praktickou ukázkou způsobu tkaní (www.dumgobelinu.cz)
  • Komentovaná prohlídka města Třeboň s baterkou za úplňku.

O výhře bude soutěžící informován organizátorem. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne v rámci veletrhu Holiday World v Praze (7. – 10. 2. 2013). Výherci budou informováni o své výhře předem e-mailem tak, aby se mohli zúčastnit slavnostního předání cen přímo na veletrhu cestovního ruchu.  

V případě, že výherce výhru nepřevezme na slavnostním vyhlášení, bude mu po sdělení kontaktních údajů zaslána poštou.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry.

IV. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, a to organizátorem, DSO Česká inspirace. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

V. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.ceskainspirace.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Inspirativní akce

Aktuality